Om mig

Jeg hedder Randi Romvig Pisani og har de sidste mange år arbejdet med redigering, kommunikation, pressearbejde, projektbeskrivelse, oversættelse og undervisning.

Uddannelsesteknisk er jeg litteraturhistoriker med sidefag i tysk og supplerende fag på lingvistik, mit speciale skrev jeg om oversættelse af litteratur fra tysk til dansk. Derudover har jeg længerevarende kurser i journalistik og ledelse – og en diplomuddannelse i humanøkologi.
Jeg er desuden uddannet narrativ vejleder hos DISPUK.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Tornsbjerggård Fonden, og har tidligere været formand for den almennyttige fond Vimby i Hjortshøj, som jeg har været med til at oprette. Læs mere om Tornsbjerggård og Vimby.

Kommunikation og projekter

Fra 2013-18 har jeg været presse- og kommunikationsansvarlig for Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark. Her har jeg stået for pressearbejde, intern og ekstern kommunikation, kampagner, opbygning og vedligehold af hjemmeside, SoMe, pr-kurser og meget andet.
Denne post er nu skiftet ud med fod under eget skrivebord i RedaktionsBüro.

Jeg har desuden udviklet og beskrevet projekter, lavet høringssvar, fundraising og presse- og kommunikationsarbejde m.m. for bl.a. VedvarendeEnergi, Den almennyttige fond Vimby i Hjortshøj og Billed- og medieskolen i Aarhus.

Redigering

Tidsskrifter
Siden 2014 har jeg været ansvarshavende dansk redaktør af det dansk-norske pædagogiske tidsskrift »Steinerbladet«.
Det er et spændende arbejde, hvor jeg er i kontakt med mange forskellige skribenter – fra forældre over pædagoger og lærere til forskere i ind- og udland. Sammen med min norske kollega tilrettelægger jeg de fire årlige udgivelser på knap 100 sider. Tidsskriftet behandler primært pædagogiske, men også kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål, med relation til Steiner-/Waldorfpædagogik fra vuggestue til Steiner HF.
Fra efteråret 2019 er jeg desuden medredaktør af det pædagogiske tidsskrift »0-14«, der bliver udgivet af Pædagogisk Forum.
Undervejs har jeg redigeret det specialpædagogiske tidsskrift »Kairos«, og 2009-2014 var jeg medredaktør og skribent på VedvarendeEnergis foreningstidsskrift »Vedvarende energi & miljø«/»Råstof«, da det endnu udkom på tryk.

Du kan finde:
»Steinerbladet« her
»Tidsskriftet 0-14« her
»Kairos« her


Bøger

Jeg er konsulent og redaktør for forfatter og forlægger Tina Lauritsen. Essaysamlingen Torsdagsbreve til Conrad er netop kommet på gaden, og i januar kom hendes to første bøger i serien »Bøger at gribe med« – »Afgrund. Om angst.« og »Fantom. Om krop og tab.« Læs mere her

Derudover er jeg konsulent, redaktør og nærlæser på Lotte Juul Lauesens bog om ledelse, en roman om nogens far og en om nogens oldefar samt en lyrikudgivelse om nærkontakt med det psykiatriske system.

I øjeblikket er jeg desuden redaktør af en lækker fotobog, som præsenterer hovedværker af den aarhusianske fotograf Steen Andersen – se hans værker her

Oversættelse

Jeg oversætter fra tysk til dansk. Jeg har bl.a. oversat fagbøger for Borgen og TurbineForlag, diverse pædagogiske artikler og har bearbejdet og oversat dramatekster til skolebrug.

Jeg oversætter gerne både fagtekster og skønlitterære værker.

Før alt det ovenstående underviste jeg adskillige år i dansk, litteratur, kreativ skrivning og tysk i 9.-12. klasse på Steinerskolen i Aarhus.